Adatvédelmi tájékoztató 2021.03.24. - 2021.04.06.

Hatályos: 2021. 03. 24.-től

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Szikra Mozgalom Egyesület és Jámbor András mint közös adatkezelők tájékoztassák az érintetteket a Jámbor András-kampány támogatói, aktivistái és adományozói személyes adatait érintő adatkezelésről.

1. A közös adatkezelők megnevezése

1.1. Jámbor András jelölt
A Szikra egyesület címén elérhető
E-mail: [email protected]

1.2. Szikra Mozgalom Egyesület
székhely: 1084 Budapest, Fecske utca 41-43. tetőtér V. emelet 1. ajtó
nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék
nyilvántartási száma: 01-02-0017529
telefonszám: +36309373654
email-cím: [email protected]
képviselő: Sudár Orsolya

A közös adatkezelők az adatkezelési tevékenységgel összefüggő kapcsolattartásra a Szikra Mozgalom Egyesület adatkezelőt jelölik ki.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

3. A jelöléssel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy az érintettek személyes adatai egy közjogi tisztségre induló jelölt és az őt támogató szervezet ezzel összefüggő adatkezelésében szinte mindig összefüggenek e különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

A közös adatkezelők általános célja a politikai kapcsolattartás a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célok és eszközök tekintetében az önként, dokumentáltan regisztráló támogatókkal, aktivistákkal és adományozókkal, valamint a hírlevélre feliratkozók tájékoztatása. A politikai kapcsolattartás mint cél rendezvényekre történő meghívást, hírlevélben, Messengeren, egyéb üzenetküldő applikáción, telefonon történő üzenetküldés a jelölt programjáról, kezdeményezéseiről és a politikai tevékenységéhez kapcsolódó eseményekről. A közös adatkezelők célja a regisztrált támogatók véleményének kikérése és rögzítése a jelölt politikai tevékenységez kapcsolódó kezdeményezések tárgyában, valamint a politikai tevékenység támogatását szolgáló pénzbeli adománygyűjtési kezdeményezésekkel való megkeresés.

3.1.1. A támogatóként regisztráló magánszemélyek adatainak kezelése

A jamborandras.hu honlap nyitólapján Ön az űrlap kitöltésével és beküldésével regisztrálhat a honlapra Jámbor András előválasztási kampányának támogatójaként.

A kezelt adat

Az adatkezelés célja

Név (vezeték- és keresztnév)

A regisztráló magánszemély azonosítása, az adatot a regisztrációs űrlap kitöltésekor kötelező megadni

Email cím

Kapcsolattartás a regisztrált magánszeméllyel a kampány során a 3.1 pontban meghatározott általános célokból, az adatot a regisztrációs űrlap kitöltésekor kötelező megadni

Telefonszám (opcionális)

Kapcsolattartás a regisztráló magánszeméllyel a kampány során a 3.1 pontban meghatározott célokból, és különösen a kampány eseményeiről és a jelölt programjáról való rendszeres tájékoztatás érdekében, az adatot az űrlap kitöltésekor nem kötelező megadni

Irányítószám

A regisztráló magánszemély irányítószám-körzetének az azonosítása a helyben releváns üzenetek megfogalmazása és a közvetlen aktualitásokkal történő megkeresés céljából, az adatotaz űrlap kitöltésekor kötelező megadni

Facebook interakciók (post-like, komment, megosztás)

A regisztrált magánszemélyek Facebook interakcióinak rögzítése a közös adatkezelők által közvetlenül adminisztrátorként kezelt Facebook közszereplői oldalon (Jámbor András oldala), amennyiben interakcióba léptek a "Jámbor András" című Facebook oldallal és rendszerünkbe is regisztráltak ezen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával. Ezen interakciók elemzése lehetővé teszi a regisztrált támogatók igényei alapján történő célzott tartalomszolgáltatást. A Facebook-interakciók rögzítése a regisztrált támogatókra terjed ki kizárólag, kizárólag Jámbor András közszereplői oldala körében és semmilyen más, harmadik fél által kezelt Facebook-oldalra nem. 

 

3.1.2. Az aktivistaként regisztráló magánszemélyek

A Legyél aktivista! menüpontra kattintva regisztrálhat, ha Jámbor András kampányát aktívan kívánja segíteni.

A kezelt adat

Az adatkezelés célja

Név (vezeték- és keresztnév) (kötelező)

A regisztráló magánszemély azonosítása, az adatot regisztrációs űrlap kitöltésekor kötelező megadni

Email cím (kötelező)

Kapcsolattartás a regisztrált magánszeméllyel a kampány során a 3.1 pontban meghatározott általános célokból, valamint aktivitás elérése érdekében, az adatot regisztrációs űrlap kitöltésekor kötelező megadni

Telefonszám (kötelező)

Kapcsolattartás a regisztráló magánszeméllyel a kampány során a 3.1 pontban meghatározott célokból, és különösen a kampány eseményeiről és a jelölt programjáról való rendszeres tájékoztatás, valamint aktivitás elérése érdekében, az adatot az űrlap kitöltésekor nem kötelező megadni

Irányítószám (kötelező)

A magánszemély irányítószám-körzetének az azonosítása a helyben releváns üzenetek megfogalmazása és a közvetlen aktualitásokkal történő megkeresés céljából, az adatot az űrlap kitöltésekor kötelező megadni

Születési év

A születési év adat rögzítésének célja, hogy az aktivistával történő kapcsolattartás a korosztályára tekintettel történjen, különös tekintettel a COVID-19 járványhelyzet miatt veszélyeztetett korúakra.

Facebook interakciók (post-like, komment, megosztás)

A regisztrált magánszemélyek Facebook interakcióinak rögzítése a közös adatkezelők által közvetlenül adminisztrátorként kezelt Facebook közszereplői oldalon (Jámbor András oldala), amennyiben amennyiben interakcióba léptek a "Jámbor András" című Facebook oldallal és rendszerünkbe is regisztráltak ezen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával. Ezen interakciók elemzése lehetővé teszi a regisztrált támogatók igényei alapján történő célzott tartalomszolgáltatást. A Facebook-interakciók rögzítése a regisztrált támogatókra terjed ki kizárólag, kizárólag Jámbor András közszereplői oldala körében és semmilyen más, harmadik fél által kezelt Facebook-oldalra nem. 

 

3.1.3. A hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése

A honlap nyitólapján Ön feliratkozhat hírlevelünkre.

A kezelt adat

Az adatkezelés célja

Email cím (kötelező)

Rendszeres (átlagosan heti egy) hírlevél küldése  a kampány eseményeiről. az aktuális tevékenységekről, az adatot regisztrációs űrlap kitöltésekor kötelező megadni

 

3.1.4. Az adományozók adatainak kezelése

A honlapon az Adományozz! menüpontra kattintva érheti el az adományozói oldalunkat. A jelölt nevére a kampány céljára létrehozott bankszámlára utalhatja adományát. Az utalással kapcsolatos banki adatokat (név, bankszámlaszám, összeg, tranzakció dátuma, azonosítója) kizárólag Jámbor András Imre, kizárólag a MagNet Bank zárt felületén kezeli a bankra vonatkozó szabályok szerint, de legkésőbb a bankszámla megszűnéséig.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

3.2.1. Az adatkezelés jogalapja, hogy Ön a www.jamborandras.hu honlap a kapcsolati űrlapok  (nyitólap, Legyél aktivista, Hírlevél feliratkozás)  kitöltésekor a beküldést megelőzően a hozzájárulás megadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával, majd az űrlap beküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelők az űrlapon megadott személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célra és feltételekkel kezeljék.

3.2.2. Amennyiben Ön a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja, az adatkezelőket az adatokat az ún. tiltó-listára vezetik fel.

A közös adatkezelők a hozzájárulásokat visszavonó magánszemélyek adatairól tiltó-lista vezetését határozták el annak érdekében, hogy e nyilatkozatok kezelése az átláthatóság elvének megfelelően történhessen, a közös adatkezelők az általuk közösen kijelölt személy közreműködésével folyamatosan ellenőrizni tudja, hogy a hozzájárulását visszavonó személy ne kapjon a jelölt tevékenységével összefüggő üzenetet, valamint hogy az e körben megtett intézkedéseket a közös adatkezelők bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítani tudják.
Az erről szóló döntést megelőzően az adatkezelő érdekmérlegelést végzett, amelynek részeként azonosította a kezelt adatokat (név, a lakóhely irányítószáma, e-mail cím, telefonszám, a hozzájáruló, valamint a hozzájárulást visszavonó nyilatkozat). Az érdekmérlegelés során az adatkezelők megállapították, hogy az adatkezelők jogi igényei védelmével, a hozzájárulás visszavonása esetén tett intézkedések jogszerűségének igazolásával összefüggő érdekei elsőbbséget élveznek az érintetteknek az adatkezelés jogaikra és szabadságaikra gyakorolt hatásaival kapcsolatos érdekével. Egy politikai kampánnyal összefüggő adatkezelés esetében ugyanis – annak a demokratikus intézményrendszer működésében és a közéletben betöltött sajátos szerepére tekintettel – kiemelt érdek fűződik ahhoz, hogy az egyébként csekély kockázattal járó, az alapvető kapcsolattartási adatokra korlátozódó adatkezelés jogszerűségének utólagos ellenőrzése is teljeskörűen biztosítható legyen mindaddig, amíg ezzel összefüggésben jogvita kezdeményezhető.
A közös adatkezelők a tiltó-lista adatait elkülönítetten, kizárólag abból a célból kezelik, hogy annak segítségével a hatóságok és a bíróságok felé igazolni tudják, hogy az Ön rendelkezési jogának megfelelő intézkedéseket adatkezelésük során megtették. A tiltó-listát a Szikra Mozgalom Egyesület elnöke vezeti, ahhoz másnak hozzáférést még a Szikra Mozgalom Egyesület szervezetén belül, sem a jelöltnek vagy képviselőjének sem ad, az adatkezelési visszavonás megtörténtének ellenőrzése érdekében csak arról adhat tájékoztatást a közös adatkezelők, vagy az általuk megbízott, az érintettek adatainak kezelésére feljogosított más tagjának, önkéntesének vagy munkavállalójának, hogy egy konkrétan megjelölt személy szerepel-e a tiltólistán. Ha Ön a tiltó-listán szerepel, akkor az Ön számára a közös adatkezelők – az adatok kezelésével összefüggő jogainak gyakorlásával kapcsolatos információkon túl – semmilyen megkeresést nem küldenek.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A kapcsolati űrlapon megadott személyes adatait a közös adatkezelők a hozzájárulása visszavonásáig, de legkésőbb a 2022. évi országgyűlési választást követő 30. napig kezelik.

Hozzájárulását a [email protected] email címre küldött levélben vagy az Ön részére küldött levél láblécében elhelyezett Leiratkozás szóra kattintva bármikor visszavonhatja.

A közös adatkezelők jogos érdeke alapján az ún. tiltó-listán történő adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásától számított 5 évig tart.
Ha a fenti határidő leteltekor akár a Szikra Mozgalom Egyesület és Jámbor András, akár az Ön, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során a Szikra Mozgalom és Jámbor András igényei védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

4. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adatfeldolgozók

A kezelt adatokat a Szikra Mozgalom Egyesület és Jámbor András az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a harmadik személyek számára.

A közös adatkezelők által kezelt személyes adataihoz kizárólag a következő személyek rendelkeznek hozzáféréssel:

  • Jámbor András
  • a Szikra Mozgalom Egyesület azon tagjai és önkéntesei, akik a kampánnyal kapcsolatos adatrögzítési, kapcsolattartási feladatokat látnak el.

Az adatkezelő e tevékenysége során az általa megbízott önkénteseket adatfeldolgozóként veszi igénybe.

A közös adatkezelők, képviselőik, tagjaik, valamint önkénteseik a kezelt személyes adatokat kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból kezelhetik, azokról másolatot nem készíthetnek, azokat nem továbbíthatják, a kezelt adatokhoz harmadik személynek hozzáférést nem adhatnak.

A közös adatfeldolgozók megállapodása alapján a jelöléssel kapcsolatos adatkezelés a nationbuilder.com felületen történik.

A Nation Builder adatfeldolgozónak minősül, adatfeldolgozói tevékenysége a technikai és informatikai háttér szolgáltatása. A Nation Builder adatfeldolgozói szerződéses háttere az EU adatvédelmi modell klauzuláira (Standard Contractual Clauses, "SCC") épül, mely rendelkezések felsorolását a Nation Builder Adatvédelmi Irányelvek című dokumentumának 1. melléklete tartalmazza. A dokumentum a következő linken érhető el: https://nationbuilder.com/dpa. A Nation Builder adatkezelési minőségbiztosítási igazolása a Privacy Shield oldalán ellenőrizhető: https://www.privacyshield.gov/list.

Az adatfeldolgozó adatai:

3dna Corp.
520 S. Grand Avenue, Los Angeles, California, USA 90071
750 W. 7th Street, Suite 201
Los Angeles, California 90017
Melody WilliamsDapp
[email protected]
Phone: (213) 992-4809

Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztója itt olvasható: https://nationbuilder.com/privacy

5. Biztonsági intézkedések

A kezelt adatokhoz csak a közös adatkezelők vezető tisztviselői és adatrögzítési és kapcsolattartási feladatkörrel rendelkező tagjai és munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező önkéntesei férnek hozzá.

A személyes adatok kezelése kizárólag online módon, elektronikus eszközök igénybevételével történik, sem a közös adatkezelők, sem az adatfeldolgozók nem tölthetik le, nem nyomtathatják, és nem továbbíthatják az adatokat, azokról másolatot, felvételt nem készíthetnek.
Minden olyan eszközt, amelyet a közös adatkezelők valamelyike vagy bármelyik adatfeldolgozó használ, köteles biztonságos, más által nem ismert jelszóval védeni. A nationbuilder.com felületre való belépési jelszót az adatkezelők és az adatfeldolgozók nem állíthatják be automatikus belépésre.

Bármilyen incidenst, amely a kezelt adatokat érinti vagy érintheti, a közös adatkezelők és az adatfeldolgozók a Szikra Mozgalom Egyesület elnökének haladéktalanul kötelesek bejelenteni.

6. Az érintett jogai

6.1. Az adatok törlése

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben a Szikra Mozgalom Egyesület és Jámbor András ezeket az adatokat – a tiltó-lista adatai kivételével – haladéktalanul törli.

Ön adatai törlését – a tiltó-lista adataira is kiterjedően – kérheti emellett akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

6.2. Helyesbítés

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

6.3. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön tiltakozhat a tiltó-lista adatainak kezelése ellen bármely, személyes helyzetével összefüggő okból. Tiltakozás esetén a tiltó listán szereplő adatokat is töröljük, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása, azaz az adatok eredeti célnak megfelelő felhasználásának felfüggesztése is kérhető.

6.4. Tájékoztatás a kezelt adatokról

Ön bármikor tájékoztatást kérhet a közös adatkezelő(k)től arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait a [email protected] vagy a [email protected] email címen a regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrált e-mail címéről küldött levélben jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mail címen vagy a +36309373654. telefonszámon jelezze a Szikra Mozgalom elnöke, mint a közös adatkezelők által az érintettekkel való kapcsolattartásra kijelölt személy felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

7. Panasz, jogorvoslat

Személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u-9-11., www.naih.hu) fordulhat.

 

Az adatvédelmi tájékoztató korábban hatályos állapota: